الجمعة 24 جُمادى الأولى 1445 - جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

تم پیشفرض

بیان گناهانی که قبل از اسلام آوردن انجام گرفته
پرسش

شخصی مدتی از دوران زندگی خود را در حال کفر گذرانده و چند سال پیش مسلمان شده است. آیا برای وی جایز است گناهانی را که در آن زمان انجام داده، برای دوستان و خانواده بیان کند‌؟

پاسخ

اگر موجب هتک شخصیتش شود یا سبک شمردن گناه محسوب گردد و یا مفسده دیگری داشته باشد، جایز نیست.

لعن شخص گنه کار
پرسش

آیا می توان شخص فاسقی را که حتی برخی از گناهان را به شکل علنی انجام می دهد، لعن نمود؟

پاسخ

لعن مومن جایز نیست حتی مومن فاسق بنا بر احتیاط.

سقط جنین
پرسش

خانمی هستم که ناخواسته باردار شده ام و شوهرم اصرار بر سقط جنین دارد و مرا تهدید به طلاق می کند. تکلیف من چیست؟

پاسخ

در فرض مذکور سقط جنین جز در فرض اضطرار و استیصال جائز نیست و بعد از دمیده شدن روح مطلقا حرام است.

تهیه خبر بصورت مخفیانه
پرسش

آیا خبرنگار مجاز است برای تهیه خبر، لباس مبدل بپوشد یا گریم کند تا شناخته نشود و یا مخفیانه با موبایل از آنها فیلم بگیرد؟

پاسخ

اگر موجب تحقق عنوان حرام -مثل افشای عیب خفی یا هتک مومن هر چند نزد خود خبرنگار- شود، حرام است.

تخلف از وعده
پرسش

آیا تخلّف از وعده جایز است؟

پاسخ

اگر شخص عمل به وعده را به عهده خود گذاشته باشد تخلف از آن بنابر احتیاط جایز نیست اما اگر به عهده خود نگذاشته، تخلف مکروه است.

سرزنش
پرسش

حکم تعییر و سرزنش دیگران چیست؟

پاسخ

بر اساس روایات شریفه، سرزنش مؤمن حرام است.

معاشرت با افراد سست ایمان
پرسش

دوستى با افرادى که اهل تقیّد به احکام شرع نیستند و ایمانشان ضعیف است، چگونه است؟

پاسخ

اگر خوف تأثیر این دوستی در تضعیف عقیده انسان یا ترک واجبات یا مفسده دیگر گردد، جایز نیست، در غیر این صورت نیز انسان مؤمن شایسته است با کسانی دوستی کند که موجب تقویت ایمان وی می شوند، مگر اینکه احتمال عقلایی بدهد که دوستی با وی در جذب او به دین، مؤثر باشد.

تقلّب
پرسش

تقلّب و پرسیدن سوال از همکلاسی در امتحانات مدرسه اشکال دارد؟

پاسخ

به طور کلّی اگر تقلب، مستلزم کذب به بلد بودن یا دروغی دیگر شود یا مزایایی بر آن مترتب باشد حرام است، در غیر این صورت هم بنابر احتیاط جایز نیست.

لمس ترجمه قرآن بدون وضو
پرسش

آیا بدون وضو می توان ترجمه قرآن به زبانهای لاتین و مانند آن را لمس نمود؟

پاسخ

مس ترجمه قرآن مانعی ندارد البته مس اسم «الله» و ترجمه آن به هر زبانی باشد بدون وضو بنابراحتیاط جایز نیست.

شرط بندی در پرداخت هزینه سالن
پرسش

ما هرهفته چند بار برای مسابقه فوتسال به سالن ورزشی می رویم و اول بازی شرط می کنیم که هر تیمی باخت باید پول سالن را حساب کند. آیا این کار ما شرط بندیِ حرام است؟

پاسخ

این شرط بندی حرام و باطل است. البته اگر بازنده با توجه با بطلان چنین شرط بندی و اینکه الزامی به پرداخت ندارد، حاضر به ادای مبلغ مذکور شود، اشکال ندارد.