الاثنين 07 رَجَب 1444 - دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

تم پیشفرض

عدم اطلاع از خیار غبن
پرسش

اينجانب در معامله اي به شدت مغبون شده ام لذا به طرف معامله رجوع كردم ولي او مي گويد: در قولنامه، خيار غبن ساقط شده است. در حالي كه بنده اصلا معني و مفهوم خيار غبن را نمي دانستم. حال آيا مي توانم معامله را فسخ كنم؟

پاسخ

اگر واقعا مفهوم خيار غبن را نمي دانسته ايد، اختيار فسخ داريد، ولي اگر طرف شما اين معني را تصديق نكرده و معامله مورد نزاع قرار گيرد، بايد به محاكم صالحه مراجعه نماييد.

استفاده برخی از شرکا از خیار غبن
پرسش

اگر افرادی مشاعا ملکی را خریداری نمایند و مغبون واقع گردند، آیا بعض از افراد می توانند معامله را فسخ نمایند در حالی که شرکای دیگر به این غبن راضی هستند؟

پاسخ

اگر بایع ضرر وی را جبران نکند، می تواند در مقدار سهم خود معامله را فسخ کند و در این فرض اگر بایع از تبعّض صفقه متضرر شود می تواند اصل معامله را فسخ کند.

کارمزد صندوق قرض‌الحسنه و حقوق کارمندان
پرسش

کارمزدی که صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌گیرند و حقوقی که از پول این کارمزدها به کارمندان صندوق بابت کار داده می‌شود، چه حکمی دارد؟

پاسخ

در فرضی که کارمزد بیش از هزینه‌های واقعیِ تخصیص وام نباشد، اشکالی وجود ندارد و حقوق دریافتی نیز حلال است اما اگر متصدی قرض ربوی یا جریمه دیرکرد یا مقدمه نزدیک این امور باشد، حقوق دریافتی‌اش حرام است.

تدوین پایان نامه برای دیگران
پرسش

آیا کسی که شغل مناسبی ندارد و در اضطرار قرار گرفته، می تواند با نوشتن پایان نامه برای دیگران امرار معاش کند؟

پاسخ

اگر خلاف قوانین باشد، بنا بر احتیاط جایز نیست و چنانچه خلاف تعهد دانشجو به دانشگاه باشد، یا موجب جلب مزایایی غیر شرعی شود، إعانه بر إثم و حرام است و جهت مذکور تاثیری در این جهت ندارد.

معامله با نابالغ
پرسش

بسیاری از مشتریان گیم نت افراد نابالغ هستند. معامله با آنها چه حکمی دارد؟

پاسخ

معامله و اجاره خود طفل باطل است ولی اگر معامله با ولیّ طفل باشد و کودک فقط مجری بستن قرارداد از طرف وی باشد اشکال ندارد. در فرض بطلان معامله اگر ولیّ کودک رضایت به تصرف صاحب مغازه در پول را داشته باشد، تصرف وی اشکال ندارد.

معامله وکیل بدون رعایت مصلحت موکّل
پرسش

در معامله‌ای، وکیل بدون رعایت غبطه و مصلحت موکّل، ملک وی را به قیمت بسیار نازل در حد یک سوم قیمتِ متعارف فروخته است. حکم معامله چیست؟

پاسخ

در فرض سؤال که وکیل خلاف وکالت عمل کرده معامله فضولی است و بدون اجازه موکّل باطل است.

خسارت تأخیر تأدیه چک
پرسش

گاهی در معاملات بازار مبلغی را تحت عنوان عرف چک علاوه بر مبلغ چک از خریدار دریافت می کنند بدین منظور که در صورت تأخیر از زمان سر رسید، مبلغی اضافی از صاحب چک دریافت می شود و یا اینکه بین فروش نقدی ونسیه تفاوت گذاشته می شود. آیا این کار موجب ربوی شدن معامله می شود؟

پاسخ

دریافت هرگونه وجهی بابت دیرکرد، حرام و خلاف شرع است اما مجرد تفاوت گذاشتن میان قیمت نقدی و نسیه در صورتی که در هنگام قرارداد یکی از این دو را مشخص نمایند، سبب ربوی شدن معامله نمی‌شود.

بازاریابی
پرسش

حکم شرکت های بازاریابی اینترنتی و فعالیت در این مجموعه ها چیست؟

پاسخ

در بازاریابی شبکه ای اگر معامله ها واقعی باشد و سود در مقابل کار حلال مانند معرفی مشتری - ولو با واسطه – پرداخت شود و خلاف قانون نیز نباشد، اشکال شرعی ندارد. تشخیص موضوع در این گونه مسائل بر عهده مکلّف است و در مورد اینکه فلان شرکت این شرایط را دارد یا خیر، اظهار نظر نمی کنند.

فروش مبیع در بیع سلف پیش از موعد تحویل
پرسش

صد کیلو برنج به صورت پیش فروش خریده ام و پولش را پرداخت کرده ام و زمان تحویل برنج هم دقیقا مشخص است. آیا قبل از رسیدن موعد تحویل می توانم به کسی دیگر بفروشم؟ بعد رسیدن موعد تحویل و قبل قبض چطور؟

پاسخ

1. خیر، جائز نیست. 2. مانعی ندارد به شرط آن که ثمن این معامله را چيزى كه خريدار، طلبكار است قرار ندهد.

بازاریابی هرمی و شبکه ای
پرسش

بازاریابی هرمی و شبکه ای چه حکمی دارد؟

پاسخ

بازار یابی شبکه ای تنها در صورت وجود همه شرائط ذیل جائز است: 1.معامله در آن واقعی و واجد شرائط صحت باشد. 2.سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری -ولو با واسطه- پرداخت شود. 3.تمام مراجع قانونی آن را مجاز بدانند. 4.فاقد هرگونه مفسده اقتصادی باشد پس معاملات شرکت های هرمی مانند گلدکوئیست که مفسده اقتصادی دارد مثلا سبب افزایش غیر واقعی قیمت ها می شود؛ اشکال دارد. توصیه می شود، حتی در فرض جواز هم از چنین معاملاتی اجتناب شود.