الخميس 23 جُمادى الأولى 1445 - پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲

تم پیشفرض

چگونگی وضو با وجود تتو یا هاشور
پرسش

می‌گویند پس از انجام تتو و هاشورِ ابرو نباید به آن موضع آب رسانده شود. حال برای نماز چگونه باید وضو گرفت؟

پاسخ

به طور کلی جایز نیست انسان کاری کند که نتواند طهارت اختیاری (وضو و غسل عادی) بگیرد و در صورت انجام آن، اگر مشقت شدید ندارد باید برطرف شود و با وضو یا غسل عادی نماز بخواند. البته در انتهای وقت که زمان برای وضو گرفتن تنگ باشد نه تیمم، اگرچه معصیت کرده ولی می‌تواند با تیمم نماز خواند.