الاثنين 07 رَجَب 1444 - دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

تم پیشفرض

حقوق کارمندان بانک های ربوی
پرسش

- آیا حقوق و مزایای کارمندان بانک که متصدی معامله های ربوی هستند، اشکال دارد؟

پاسخ

اگر متصدی فعل حرامی همچون اخذ ربا و جریمه دیر کرد و ... شوند یا سبب قریب آن باشند، حقوقشان حرام است.

فروش ملک بدون تعیین قیمت
پرسش

شخصي در يك شرايطي، ملكي را در دفترخانه رسمي به نام شخص ديگري انتقال مي‏دهد ولي قيمت ملك و نحوه پرداخت ثمن آن بين طرفین مشخص و معين نشده است. آيا در این صورت معامله شرعي واقع شده است؟

پاسخ

در فرض سوال معامله باطل است.

خرید به قیمت گرانتر به شرط قرض
پرسش

خريدار، جنس كم ارزشي را به قيمت گران و غير عادي مي‏خرد به شرطي كه فروشنده مبلغي وام به صورت قرض الحسنه در اختيار او بگذارد. در اين صورت معامله چه حكمي دارد؟

پاسخ

معامله مزبور جايز است.

طراحی و فروش نرم‌افزارهای غیر فرهنگی
پرسش

- من برنامه‌نویس و سازنده نرم‌افزار و بازی‌های رایانه‌ای هستم. آیا طراحی و فروش نرم‌افزارهایی که متناسب بافرهنگ ما نیست (مثل برنامه‌ها و نرم‌افزارهای لاتاری) و فروش آن به غیر مسلمانان و ارائه آن در کشورهای غیر مسلمان اشکال دارد؟

پاسخ

به‌طور کلی اگر محتوای بازی حرام باشد یا سبب نزدیک فعل حرام شود، جائز نیست.

ضمان کاهش ارزش پول و اشتراط آن
پرسش

اگر کسی مبلغی از یک نفر طلبکار باشد و بدهکار در پرداخت تاخیر کند، آیا طلبکار می‌تواند هنگام دریافت آن مبلغ، مقدار تورم و سقوط ارزش پول را مطالبه نماید؟ آیا موقع قرض دادن می‌توان ضمان کاهش ارزش پول را شرط کرد؟

پاسخ

بدهکار باید در کاهش فاحش ارزش پول با طلبکار مصالحه کند ولی اشتراط ضمان جائز نیست.

جنس فروخته شده، پس گرفته نمی شود
پرسش

در برخی مغازه ها بر روی تابلویی نوشته می شود: «جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود»، آیا این مطلب شرط ضمن عقد به حساب می آید یا خیر؟

پاسخ

خیر، شرط ضمن عقد نیست.

فاکتور و گواهی صوری
پرسش

بنده کارمند امور اداری هستم. گاهی از من خواسته می شود تاریخ غیر واقعی یا مطلبی خلاف واقع را که البته تأثیری در نفع یا ضرر کسی ندارد در فاکتور ها و گواهی نامه ها درج کنم. آیا این کار جایز است؟

پاسخ

اگر دروغ بنویسید یا خلاف قرارداد باشد حرام است در غیر اینصورت هم اگر خلاف قانون باشد بنا بر احتیاط جایز نیست.

بازاریابی شبکه ای
پرسش

بازاریابی شبکه ای که شرکتهای مختلفی در کشور بدان فعالیت دارند و درآمد حاصل از آن چه حکمی دارد؟

پاسخ

بازاریابی شبکه ای تنها در صورت وجود همه شرائط ذیل جائز است: 1. معامله در آن واقعی و واجد شرائط صحت باشد. 2. سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری - هر چند با واسطه - پرداخت شود. 3. تمام مراجع قانونی آن را مجاز بدانند و در عمل هم شرکت، قوانین را رعایت کند. 4. فاقد هرگونه مفسده اقتصادی باشد لذا بازاریابی شبکه ای اگر شبیه معاملات شرکت های هرمی مانند گلدکوئیست باشد اشکال دارد. با توجه به توضیحات فوق، شاید مورد کمی از شرکت های این چنینی پیدا شود که ضوابط فوق در مورد آنها موجود باشد لذا توصیه اکید می شود، حتی در فرض جواز هم از چنین معاملاتی اجتناب شود بنا بر این، احتیاط در ترک است.

تعویض طلا
پرسش

طلا فروشي طلاي خود را به قيمت مثلا گرمي 100 هزار تومان مي فروشد، اگر فردي طلاي خود را به قصد فروش پيش او ببرد، طلافروش با قيمت گرمي 90 هزار تومان از او مي خرد، و اگر به قصد تعويض پيش او ببرد، طلافروش ارزش طلاي خود را گرمي 100هزار تومان در نظر مي گيرد و ارزش طلاي آن شخص را گرمي 94 هزار تومان در نظر مي گيرد سپس طلاها را تعويض مي كند.آيا خريد و فروش و تعويض طلا با چنين شرايطي جايز است؟

پاسخ

اگر خرید طلای مشتری و سپس فروش طلای جدید، هر یک در معامله ای مستقل باشد؛ مانعی ندارد. ولی اگر تعویض در یک معامله باشد یا شرط معامله اول تحقق معامله دوم باشد، جایز نیست.

فروش نقدی چک به فرد ثالث
پرسش

آیا فروش چک مدت دار به شخص ثالث به قیمت کمتر اشکال دارد؟

پاسخ

اگر چک صوری نباشد، خرید و فروش آن به صورت نقد، جایز است.