الاثنين 07 رَجَب 1444 - دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

تم پیشفرض

حدّ رعایت تجوید در نماز
پرسش

برای نماز رعایت تجوید به چه اندازه لازم است؟

پاسخ

رعایت مخارج حروف به مقداری که در عرف عرب با توجه به اختلاف لهجه ها غلط شمرده نشود لازم است ولی رعایت مد لازم نیست. همچنین رعایت آن دسته ازواعد تجویدی که سبب زیباتر شدن قرائت می شود و بدون آن هم عرفاً گفته می شود که به عربی صحیح خوانده شده، لازم نیست.

گریه کردن در نماز
پرسش

گریه کردن هنگام نماز خواندن ، سبب باطل شدن نماز می شود؟

پاسخ

گريه كردن با صدا براى كار دنيا بنابر مشهور از مبطلات نماز است ولى ظاهراً نماز را باطل نمى‌كند و بنابر احتياط مستحب چنانچه گريه كند، چه با صدا باشد، چه بى‌صدا، نماز را تمام كند و آن را دوباره بخواند.

خواندن نماز در آخر وقت
پرسش

اگر برای نماز صبح شک کنیم که آیا آفتاب طلوع کرده یا خیر، نماز به چه نیتی خوانده شود؟

پاسخ

به نیت ادا یا ما فی الذمّه.

استفاده از مهرهای رکعت شمار
پرسش

استفاده از مهرهایی که رکعات نماز را نشان می دهد با توجه به آنکه هنگام سجده مقداری لرزش دارد، چه حکمی دارد؟

پاسخ

اگر در حال ذكر واجب سجده، سر و بدن عرفا آرام باشد، مانعی ندارد.

شک بین یک و دو در نماز چهار رکعتی
پرسش

اگر نمازگزار در هنگام قرائت حمد بین رکعت اول و دوم شک کند، تکلیفش چیست؟

پاسخ

باید فکر کند اگر یقین یا گمانش به یک طرف رفت بنا بر همان بگذارد و گرنه باید آن قدر فکر کند که صورت نماز بهم بخورد که در این صورت نمازش باطل می شود.

خواندن نماز قضای صبح قبل از نماز ظهر
پرسش

کسی که نماز صبحش قضا شده و قضای آن را به جا نیاورده، می تواند نماز ظهر را بخواند؟ و اگر بخواند چه حکمی دارد؟

پاسخ

بنابراحتیاط قبل از نماز ظهر بخواند و اگر عمداً نماز ظهر را مقدم کرد، بنابر احتیاط نمازش را اعاده کند.

وقت شرعی نماز صبح
پرسش

- آیا وقت شرعی نماز صبح که در نرم افزار مؤسسه لواء آمده، مورد تأیید است؟ آیا در کشورهای دیگر نیز می توان به این جدول اعتماد کرد؟

پاسخ

مورد تأیید است، البته در شبهای روشن که مهتاب سبب می شود روشنی نور خورشید در افق نمایان نشود نمازگزار باید احتیاط کند و تا روشن شدن افق، نماز را تأخیر بیاندازد.

بیدار کردن شخصی برای نماز باوجود ناراحتی وی
پرسش

شخصی خواب سنگینی دارد و هنگامی‌که برای نماز صبح او را بیدار می‌کنیم ناراحت می‌شود. آیا بیدار كردن او جایز است؟

پاسخ

بیدار کردن به گونه‌ای که احسان به وی حساب شود همانند این‌که باعث شود نسبت به خواندن نماز در وقت، عادت کند یا آبرویش در مقابل دیگران حفظ شود یا برای جلوگیری از معصیت در ترک نماز باشد، جایز است بلکه اگر بدانید در فرضی که بیدار می شود نمازش را می‌خواند بیدار کردن وی جایز است.

رعایت تجوید در نماز
پرسش

آیا رعایت قواعد تجوید در قرائت نماز واجب است؟

پاسخ

همین‌که نماز به عربی صحیح خوانده شود، کافی است و رعایت نکات تجویدی که برای زیباتر شدن قرائت است، لازم نیست.

پوشاندن زیر چانه برای زن در حال نماز
پرسش

آیا در نماز، پوشاندن زیر چانه برای خانم‌ها واجب است؟ اگر در بین نماز بفهمد پوشیده نبوده، نمازش چه حکمی دارد؟

پاسخ

واجب است. اگر بعد از التفات، بدون اینکه کاری از نماز را انجام دهد آن مقدار را بپوشاند، نمازش صحیح است.