الجمعة 07 جُمادى الأولى 1444 - جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱

تم پیشفرض

فدیه افطار پیرمرد و پیرزن
پرسش

آیا بر پیرمرد و پیرزنی که قادر به روزه گرفتن نیستند، فدیه واجب است؟

پاسخ

اگر به‌طورکلی عاجز باشند و نتوانند روزه بگیرند، دادن فدیه بنا بر احتیاط استحبابی است. در غیر این صورت لازم است فدیه بدهند.

یک روز در میان روزه گرفتن شخص ناتوان
پرسش

- کسی که می‌تواند یک روز در میان یا بیشتر روزه بگیرد، آیا روزه بر او واجب است؟

پاسخ

به مقداری که می‌تواند باید به همین شیوه روزه بگیرد.

روزه بچه ممیّز و زمان امر والدین به روزه گرفتن
پرسش

آیا روزه بچه ممیّز صحیح است و ثواب می‌برد؟ و چه زمانی واجب است والدین او را امر به روزه کنند؟

پاسخ

صحیح است و ثواب دارد و والدین باید طوری وی را عادت دهند که هنگامی که روزه بر او واجب می‌شود، روزه‌ بگیرد.

ترک روزه به جهت اشتباه در سن تکلیف
پرسش

دختری که نمي¬دانسته معيار سن تكليف 9سال قمريست -نه شمسى- وبه همين دليل يكسال روزه نگرفته -درحالى كه می توانسته روزه بگیرد- فقط قضا بر او واجب است يا كفاره هم بايد بدهد؟

پاسخ

در فرض جهل، قضا واجب است و باید کفاره تاخیر را هم بدهد.

پرداخت کفاره به کمتر از شصت نفر
پرسش

کسی که می خواهد کفاره عمدی روزه را بدهد و نمی تواند به شصت نفر یک جا طعام بدهد، آیا می تواند به یک خانواده شش نفری، ده مرتبه طعام بدهد؟

پاسخ

کفایت نمی کند بلکه باید -هرچند به صورت تدریجی – به شصت نفر هر کدام به اندازه یک مدّ(900گرم به حساب گندم) طعام بدهد.

کفاره روزه زن باردار و شیرده
پرسش

زن باردار یا شیرده که روزه برای خودش یا بچه اش ضرر دارد باید کفاره روزه‌هایش را بلافاصله پس از ماه رمضان بپردازد یا صبر کند اگر نتوانست تا سال بعد قضایشان را بگیرد آن موقع بپردازد؟ پاسخ

پاسخ

اگر تا ماه رمضان بعد عذرش برطرف شود باید روزه ها را قضا کند و چنانچه روزه برای کودک ضرر دارد برای هر روز یک مد طعام(900گرم به حساب گندم) به مسکین بدهد و اگر روزه برای خودش ضرر دارد پرداخت فدیه بنابراحتیاط استحبابی است و اگر عذرش تا ماه رمضان آینده باقی باشد قضا ساقط می‌شود و برای هرروز یک مد طعام دیگر به عنوان کفاره تأخیر باید به مسکین بدهد.

قضای روزه در باقیمانده از ماه شعبان
پرسش

در ماه رمضان سال گذشته به دلیل بیماری، به مدت ده روز نتوانستم روزه‌بگیرم و قضای آن را هم بجا نیاورده‌ام. اکنون‌که ماه شعبان است قصد مسافرت دارم که دیگر نمی‌توانم همه‌روزه‌ها را قضا کنم. تکلیف چیست؟

پاسخ

اگر مسافرت ضروری نیست و از ترک آن هم به مشقت شدید نمی‌افتید باید بمانید و روزه را بگیرید. درهرصورت اگر روزه ترک شود باید علاوه بر قضای روزه برای هر روز یک مد طعام ( حدود 900 گرم به‌حساب گندم) به مسکین بپردازید.

اختلاف نظر پزشکان در روزه گرفتن بیمار
پرسش

اگر برخی پزشکان، شخص بیمار را از روزه داری منع کنند ولی برخی دیگر روزه داری را برای او بدون ضرر بدانند، تکلیف آن شخص نسبت به گرفتن روزه چیست؟

پاسخ

اگر بترسد روزه برایش ضرر داشته باشد روزه نگیرد.

وارد کردن پوست لب در دهان برای روزه دار
پرسش

آیا وارد شدن پوستهای کنده شدهی لب در دهان، روزه را باطل میکند؟

پاسخ

روزه باطل نمیشود مگر عمداً آن را فرو دهد.

اعتماد به ساعت در وقت سحر
پرسش

اگر ساعت عقب باشد و فکر کنیم اذان صبح نشده و چیزی بخوریم حکم روزه چیست؟

پاسخ

در فرض سؤال، روزه باطل است البته این حکم در مورد ماه رمضان اگر نگاه به ساعت عرفاً تحقیق به‌حساب آید، مبنی بر احتیاط است.