چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

سوالات شرعی

انجام ندادن تکالیف به تصور عدم بلوغ
پرسش

حدود سن سیزده‌سالگی یکی از نشانه‌های بلوغ در من ظاهر شد ولی به تصور آنکه در 15سالگی بالغ می‌شوم در انجام وظایف شرعی کوتاهی کردم. حال وظیفه‌ام نسبت به اعمال گذشته چگونه است؟

پاسخ

نمازها و روزه‌هایی که اصلا انجام نداده‌اید یا به گونه صحیح انجام نداده‌اید را باید قضا کنید.

بیدار کردن اعضای خانواده برای نماز صبح
پرسش

بيدار نمودن افراد خانواده براى نماز صبح با چه كيفيّتى مجاز است؟

پاسخ

اگر خواب ماندن شخص باعث می‌شود به این امر عادت کند یا به جهتی دیگر بیدار کردن او احسان به وی به‌حساب آید- مانند اینکه خواب ماندن وی بدون عذر باشد - بیدار کردن اشکال ندارد حتی اگر اذیت شود، ولی اگر خواب ماندن به‌صورت اتفاقی باشد و جهت راجحی نیز برای بیدار کردن نباشد، بیدار نمودن وی اگر مستلزم ایذا شود جایز نیست.

خمس اموال غیر قابل وصول
پرسش

بنده به یکی از دوستانم پول قرض داده‌ام. آیا اگر سر سال خمسی‌ام پول را به من پس ندهد، باید خمس مالی که به او قرض داده‌ام را بدهم؟ اگر به آن پول نیازمند شوم ولی به من پس ندهد چطور؟

پاسخ

هروقت امکان وصول داشت فورا خمس آن را بدهید.

تجویز پزشکی فرآورده‌های الکلی
پرسش

استفاده از برخی فرآورده‌های مالت جو که توسط پزشک برای دفع سنگ کلیه و مانند آن تجویز می‌شود و معمولا در فرآیند تولید آن در صد کمی الکل وجود دارد، جایز است؟ تولید و خریدوفروش آن چه حکمی دارد؟

پاسخ

اگر در آن ماده مست‌کننده وجود دارد، هرچند به دلیل مقدار ناچیزش مستی نیاورد، نجس و استفاده از آن در غیر مورد ضرورت حرام است. تولید و خریدوفروش آن به عنوان دوا نیز در صورتی که وجود آن ضرورت اجتماعی نداشته باشد، جایز نیست.

حضور در مجلس گناه
پرسش

حضور در مجلس عروسي که در آن موسیقی حرام نواخته می شود يا حرام ديگري انجام مي شود در حالی که خود شخص از آن حرام اجتناب می نمايد، چه حکمي دارد؟

پاسخ

حضور در مجلس گناه اگر با ترک نهی از منکر یا تأیید گناه همراه باشد، جایز نیست.

معیار اتصال در نماز جماعت
پرسش

- آیا برای اقتدا در نماز جماعت باید منتظر ماند تا ابتدا افرادی که در صف اول هستند تکبیر بگویند تا اتصال برقرار شود؟

پاسخ

اگر آماده تکبیر گفتن هستند، می تواند اقتدا کند و نیز اگر فاصله این شخص تا نفر بعدی که اقتدا کرده، کمتر از قامت شخص در حال سجده باشد، اتصال برقرار می شود.

سفر اجباری
پرسش

- حکم نماز و روزه مسافری که با اکراه و اجبار به سفر رفته، پس از رسیدن به مسافت شرعی چیست؟

پاسخ

اختیار از شروط تحقق سفر شرعی نیست بلکه همین که می داند به مسافت شرعی -هر چند به اجبار- می رود کفایت می کند.

گرفتن مجالس ختم برای میّت
پرسش

آیا برگزار کردن مجالس ختم، تهیّه غذا و پذیرایی و امثال این امور برای میّت در هفت روز اول پس از مرگ وی صحیح است؟

پاسخ

هرچه موجب تکریم میت مسلمان شود، مطلوب است. البته از اسراف و بقیه امور محرمه و مکروهه پرهیز گردد.

تاخیر انداختن نماز برای پذیرایی از میهمان
پرسش

آیا جایز است نماز اول وقت را به خاطر رسیدگی به مهمان به تاخیر انداخت؟

پاسخ

با اکتفا به واجبات نماز و اجازه از میهمان قابل جمع است بنابراین نماز اول وقت مقدم است مگر اینکه عرفا اهانت به میهمان تلقی شود که در آن صورت تاخیر بیاندازد.

نماز فرزند در وطن والدین
پرسش

وطن پدر و مادرم روستاست ولی فرزندان در شهر متولد شده و زندگی کرده اند، حکم نماز و روزه فرزندان که به همراه والدین به وطن آنها مسافرت می کنند، چگونه است؟

پاسخ

فرزندان در آن جا مسافر هستند و نمازشان شکسته است و روزه شان صحیح نیست. پدر و مادر هم اگر در شهر اقامت دارند و در نگاه عرف، آن روستا دیگر محل زندگی شان نیست همین حکم را دارند.