دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

سوالات شرعی

سقط جنین سه هفته ای
پرسش

- سقط جنینی که از عمر آن تنها سه هفته گذشته، چه حکمی دارد؟

پاسخ

سقط جنین -در غیر فرض اضطرار- حرام و از گناهان بزرگ است اگر چه زمان کمی هم گذشته باشد. کسی هم که جنین را سقط کرده باید دیه بدهد.

عقد دائم در مدت عقد موقت
پرسش

آیا شخص می تواند با همسری که در عقد موقت اوست، عقد دائم بخواند یا باید تا پایان مدت صبر کند؟

پاسخ

بدون اتمام مدت عقد موقت یا بخشیدن باقی مدت به زوجه، عقد دائم بنابراحتیاط باطل است.

خواندن مقداری از نماز شب پس از اذان صبح
پرسش

- گاهی اتفاق می افتد که فرصت انجام تمام نماز شب قبل از طلوع فجر نیست. آیا خواندن چند رکعت از نماز شب پس از اذان صبح اشکال دارد و به صحت نماز شب ضرر می زند؟

پاسخ

در فرضی که فرصت خواندن تمام نماز شب قبل از دخول وقت نماز صبح نباشد اگر 4رکعت اول نماز شب قبل از دخول وقت خوانده شود، نماز شب قضا نشده است.

عدم اطلاع از خیار غبن
پرسش

اينجانب در معامله اي به شدت مغبون شده ام لذا به طرف معامله رجوع كردم ولي او مي گويد: در قولنامه، خيار غبن ساقط شده است. در حالي كه بنده اصلا معني و مفهوم خيار غبن را نمي دانستم. حال آيا مي توانم معامله را فسخ كنم؟

پاسخ

اگر واقعا مفهوم خيار غبن را نمي دانسته ايد، اختيار فسخ داريد، ولي اگر طرف شما اين معني را تصديق نكرده و معامله مورد نزاع قرار گيرد، بايد به محاكم صالحه مراجعه نماييد.

انصراف از سفر بعد از طی چهار فرسخ
پرسش

- اگر مسافر پس از رسیدن به چهار فرسخ از ادامه سفر منصرف شود و ده روز در آن محل بماند یا به وطن برگردد، حکم نماز و روزه او در آن محل و بین راه چیست؟

پاسخ

در فرض اول نماز را تمام بخواند و روزه اش صحیح است. ولی در فرض دوم مسافر است و نمازش شکسته است و روزه اش صحیح نیست.

خریدن محصولی که زکات آن داده نشده
پرسش

بسیاری از دلالان، محصولات کشاورزان را قبل از رسیدن به سیلوها خریداری می‌کنند حال خريدار چنانچه یقین داشته باشد که بعضی از کشاورزان که به او محصول را فروخته‌اند، اهل زکات نیستند، آیا باید زکات آن را بدهد؟

پاسخ

در صورتی که معامله آنها شرعی باشد باید زکات آن را بدهد ولی می تواند از کشاورز معادل آن را بگیرد.

راه اثبات سیادت
پرسش

دليل شرعي براي اثبات سيادت يك شخص چیست؟ اگر سيادت شخصى از طريق خبر دادن يكى از علماى انساب که به وثاقت و خبره بودن مشهور است، ثابت شود، آيا قول آن عالم حجّت است؟

پاسخ

در صورتي كه شخصي در محل به سيادت مشهور باشد و كسی سيادت وي را انكار ننمايد، احكام سيادت براي وي ثابت است و إخبار مذکور تأثیری ندارد.

ناتوانی نمازگزار از نشستن و برخاستن
پرسش

نمازگزاری که توان نشستن و برخاستن را ندارد کدام حالت را انتخاب کند: 1. سجده‌هایش را روی میز انجام دهد تا قدرت برخاستن برای رکعات را داشته باشد؟ 2. سجده‌هایش را روی زمین و به طور معمول انجام دهد تا مواضع سجده روی زمین باشد که در این صورت قادر به بلند شدن نیست؟

پاسخ

اگر در حال نشسته نمی تواند رکوع اختیاری را انجام دهد ظاهرا مخیر است ولی در فرض نشستن روی صندلی هم باید در حال سجده اگر ممکن است سر انگشت شست را روی زمین قرار دهد.

از دنیا رفتن صاحب مال زکوی
پرسش

اگر کشاورزی در حالى كه زراعت گندم و جو او در خوشه است، از دنيا برود، زکات محصول او بر عهده کیست؟ و چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ

اگر پيش از واجب‌شدن زكات بميرد هر يك از ورثه كه سهمش به اندازه نصاب باشد، بايد زكات سهم خود را بدهد.

شراکت با افرادی که خمس نمی پردازند
پرسش

- آيا شراکت با افرادي که مي دانيم، يا احتمال مي دهيم که وجوهات شرعيه خود را نمي پردازند، جائز است؟

پاسخ

شريک شدن با اشخاصي که احتمال مي دهيد، اهل وجوهات نيستند اشکال ندارد؛ و همچنين اگر مال شرکت را احتمال بدهيد، که متعلق خمس نيست، شرکت محکوم به صحت است؛ و اگر یقین دارید که به عین اموال شرکت خمس تعلق گرفته، نمی توانید در اموال شرکت تصرف کنید.