چهارشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

سوالات شرعی

تخریب قبرستانهای اطراف بقاع متبرکه جهت توسعه
پرسش

امروزه فضای اطراف حرم امامزادگان و بقاع متبرکه ی بزرگان دین به وسیله قبرستان های شهر احاطه شده است و مشکلات زیادی برای توسعه فضای این بقاع متبرکه و ایجاد فضاهای خدماتی و فرهنگی در اطراف آنها ایجاد نموده است. حال برای توسعه این اماکن، چگونه باید اقدام کرد؟

پاسخ

اولاً اگر فضاهای مذکور، وقفی هستند نباید تصرفی که با شرایط وقف منافات دارد، انجام شود. ثانیاً اگر از نظر وقف مشکلی وجود ندارد، به لحاظ تصرف در قبور، باید احکام نبش قبر رعایت شود.

باقی نماندن مالی برای تجهیز میت و تکلیف ورثه
پرسش

- زن و شوهری در زمان حیات خود تمام اموالشان را بین فرزندانشان تقسیم کرده اند و حال که به رحمت خدا رفته اند مال قابل توجهی از آنها به جای نمانده که هزینه خرید قبر و غسل و کفن میت و سایر واجبات تجهیز آنها گردد. حال هزینه این امور بر عهده کدام یک از ورثه از اولاد ذکور یا اناث است؟

پاسخ

اگر عرفا اختیار اموال در زمان حیات با فرزندان بوده مثلاً ملک را به نام فرزندان کرده باشند، هبه محقق است و در این صورت هزینه به نحو واجب کفایی بر عهده عموم مؤمنین است ولی اگر نسبت به بعضی از اموال هبه محقق نشده باشد جزء ماترک میت محسوب می‌شود.

ساختن بازی های رایانه ای
پرسش

می دانیم بازی های رایانه ای مخاطبان زیادی دارند و در شرایطی که دشمنان، بازی های رایانه ای را متناسب با فرهنگ خودشان طراحی می کنند، آیا بر متخصصین داخلی واجب است بازی هایی متناسب با فرهنگ ودین خودمان بسازند؟

پاسخ

شایسته است مومنین نسبت به تهیه اسباب تفریحات سالم جامعه اقدام نمایند.

تشریح بدن میت
پرسش

آیا تشریح بدن میت مسلمانی که وصیّت کرده بعد از وفاتش بدن وی برای تشریح به دانشگاه سپرده شود، جایز است؟

پاسخ

در فرض اضطرار (مانند اینکه تشریح برای آموزش دانشجویان ضروری باشد و جسد غیرمسلمان یافت نشود) جایز است.

کپی برداری از کتاب های کمک درسی
پرسش

آیا می توانیم از نمونه سوالاتی که در برخی از کتاب های کمک درسی وجود دارد، برای استفاده خودمان کپی برداری کنیم؟

پاسخ

اگرعقلا برای مؤلف یا ناشر حقی قائل باشند حتی نسبت به خصوص سوالات، و یا این کار خلاف قانون باشد، بنابر احتیاط باید رعایت شود و بدون اجازه آنها کپی نشود.

خواندن قرآن به نیابت از میت توسط دستگاه های الکترونیک
پرسش

آیا خواندن فاتحه، ادعیه و قرآن کریم توسط دستگاه های الکترونیک همچون رایانه و موبایل، به نیابت از فرد متوفی و به نیت ثواب رسانی به او، ممکن و جایز است؟

پاسخ

برای نیابت و بهره رساندن به میّت، خواندن خود انسان، معتبر است.

دروغ به همسر
پرسش

آیا مرد می تواند برای به دست آوردن دل همسرش به وی دروغ بگوید؟

پاسخ

دروغ مطلقاً حرام است، مگر امر مساوی یا أهم نسبت به مفسده کذب - مانند رفع فتنه یا اصلاح بین دو مومن - با آن مزاحم باشد که در صورت امکان، باید توریه کند.

صدور فاکتور بیشتر از قیمت خرید
پرسش

فروشنده لوازم اداری هستم. گاهی مسؤول خرید شرکتی برای خرید مراجعه می کند و تقاضای صدور فاکتوری بالاتر از قیمت خرید را دارد. آیا چنین کاری جایزی است؟

پاسخ

در صورتی که صدور فاکتور بالاتر از قیمت معاملی، به معنای تحقق معامله به آن قیمت و در نتیجه کذب باشد، یا موجب اضرار به دیگری شود جایز نیست. در غیر این صورت نیز اگر خلاف قانون باشد، بنابر احتیاط جایز نیست.

عضویت در گروه های وات ساپ و وایبر
پرسش

آیا استفاده از گروه مشترک در وات ساپ، وایبر و مانند آن که زن و مرد در آن شرکت دارند و مطلب رد و بدل می کنند ولی کسی آنها را نمی شناسد، اشکالی شرعی دارد و از مصادیق چت محسوب می شود؟

پاسخ

عضویت در این شبکه ها فی حد نفسه مانعی ندارد. اما اگر موجب تحریک شهوت، ایذاء یا هتک حرمت شخصی یا سائر محرمات شود اشکال دارد و اگر در این زمینه قانونی باشد بنابر احتیاط مراعات شود.

رانندگی بدون گواهینامه
پرسش

رانندگی را به خوبی بلد هستم ولی به دلیل مشکلاتی هنوز نتوانسته ام گواهینامه ی رانندگی بگیرم . آیا رانندگی برای من جایز است و در مواقع نیاز می توانم رانندگی کنم؟

پاسخ

بنابر احتیاط جایز نیست.