یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱

سوالات شرعی

ساختن بازی های رایانه ای
پرسش

می دانیم بازی های رایانه ای مخاطبان زیادی دارند و در شرایطی که دشمنان، بازی های رایانه ای را متناسب با فرهنگ خودشان طراحی می کنند، آیا بر متخصصین داخلی واجب است بازی هایی متناسب با فرهنگ ودین خودمان بسازند؟

پاسخ

شایسته است مومنین نسبت به تهیه اسباب تفریحات سالم جامعه اقدام نمایند.

تشریح بدن میت
پرسش

آیا تشریح بدن میت مسلمانی که وصیّت کرده بعد از وفاتش بدن وی برای تشریح به دانشگاه سپرده شود، جایز است؟

پاسخ

در فرض اضطرار (مانند اینکه تشریح برای آموزش دانشجویان ضروری باشد و جسد غیرمسلمان یافت نشود) جایز است.

کپی برداری از کتاب های کمک درسی
پرسش

آیا می توانیم از نمونه سوالاتی که در برخی از کتاب های کمک درسی وجود دارد، برای استفاده خودمان کپی برداری کنیم؟

پاسخ

اگرعقلا برای مؤلف یا ناشر حقی قائل باشند حتی نسبت به خصوص سوالات، و یا این کار خلاف قانون باشد، بنابر احتیاط باید رعایت شود و بدون اجازه آنها کپی نشود.

خواندن قرآن به نیابت از میت توسط دستگاه های الکترونیک
پرسش

آیا خواندن فاتحه، ادعیه و قرآن کریم توسط دستگاه های الکترونیک همچون رایانه و موبایل، به نیابت از فرد متوفی و به نیت ثواب رسانی به او، ممکن و جایز است؟

پاسخ

برای نیابت و بهره رساندن به میّت، خواندن خود انسان، معتبر است.

دروغ به همسر
پرسش

آیا مرد می تواند برای به دست آوردن دل همسرش به وی دروغ بگوید؟

پاسخ

دروغ مطلقاً حرام است، مگر امر مساوی یا أهم نسبت به مفسده کذب - مانند رفع فتنه یا اصلاح بین دو مومن - با آن مزاحم باشد که در صورت امکان، باید توریه کند.

صدور فاکتور بیشتر از قیمت خرید
پرسش

فروشنده لوازم اداری هستم. گاهی مسؤول خرید شرکتی برای خرید مراجعه می کند و تقاضای صدور فاکتوری بالاتر از قیمت خرید را دارد. آیا چنین کاری جایزی است؟

پاسخ

در صورتی که صدور فاکتور بالاتر از قیمت معاملی، به معنای تحقق معامله به آن قیمت و در نتیجه کذب باشد، یا موجب اضرار به دیگری شود جایز نیست. در غیر این صورت نیز اگر خلاف قانون باشد، بنابر احتیاط جایز نیست.

عضویت در گروه های وات ساپ و وایبر
پرسش

آیا استفاده از گروه مشترک در وات ساپ، وایبر و مانند آن که زن و مرد در آن شرکت دارند و مطلب رد و بدل می کنند ولی کسی آنها را نمی شناسد، اشکالی شرعی دارد و از مصادیق چت محسوب می شود؟

پاسخ

عضویت در این شبکه ها فی حد نفسه مانعی ندارد. اما اگر موجب تحریک شهوت، ایذاء یا هتک حرمت شخصی یا سائر محرمات شود اشکال دارد و اگر در این زمینه قانونی باشد بنابر احتیاط مراعات شود.

رانندگی بدون گواهینامه
پرسش

رانندگی را به خوبی بلد هستم ولی به دلیل مشکلاتی هنوز نتوانسته ام گواهینامه ی رانندگی بگیرم . آیا رانندگی برای من جایز است و در مواقع نیاز می توانم رانندگی کنم؟

پاسخ

بنابر احتیاط جایز نیست.

رقص و دادن و گرفتن شادباش
پرسش

رقصيدن زن و مرد در مراسم جشن و عروسى چه حكمى دارد؟ آیا دادن و گرفتن پول به عنوان شادباش به کسی که می رقصد جایز است؟

پاسخ

تنها رقص زن برای شوهرش و بر عکس جایز است و غیر آن حرام است و اگر در مقابل کار حرام - مثل رقص- پولی داده شود، دریافت و پرداخت چنین پولی حرام است و کسی که می رقصد مالک پول نمی شود (هر چند هدیه باشد نه اجرت رقصیدن) و باید آنرا به مالکش برگرداند.

ضمانت و ردّ مظالم در آسیب رساندن به حیوانات
پرسش

آیا جبران صدمه و آسیبی که به حیوانات وارد می شود، لازم است؟ و اگرصاحب آن را نشناسیم باید ردّ مظالم بدهیم؟

پاسخ

اگر حیوان، مالک داشته باشد، ضمان و ردّ مظالم در این مورد ثابت است. البته آزار و اذیت قابل توجه حیوانات، بدون وجود ضرورت (شرعی یا عقلایی) جایز نیست.