الاثنين 07 رَجَب 1444 - دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

تم پیشفرض

معاملات فضولی و عدم رضایت مالک اول نسبت به ساخت و سازهای بعدی
پرسش

فردی زمین متعلق به دیگری را بدون رضایت مالک آن می‌فروشد خریدار نیز زمین را به نفر دوم و او نیز به نفر سوم می‌فروشد. خریدار سوم هم‌اکنون در زمین مذکور ساختمان احداث کرده است با توجه به عدم رضایت مالک اولیه به معاملات انجام شده خواهشمند است بفرمایید آیا باید قیمت زمین به مالک پرداخت شود و یا این‌که باید خود زمین به مالک باز گردد؟

پاسخ

معاملات مذکور، باطل است، ولی اگر خریدار سوم از روی ناآگاهی، در زمین مذکور بناء احداث کرده است، احتیاط، آن است که کسی که ضرر کمتری می‌کند، از ملک مذکور، رفع ید کند و دیگری، ضرر وی را بپردازد.