پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

بیانات


سید موسی زرآبادی”ره”


سید موسی زرآبادی”ره”

آسید موسى زرآبادى و عدّه‏اى از شاگردانش با فلسفه کاملاً آشنا بودند، لکن ضدّ فلسفه شدند. اینها چون انسانهاى زاهد، صالح و وارسته‏اى بودند، تا سالیان طولانى جوّ مشهد را مخالف فلسفه نگه داشتند.

مرحوم آقاى میرزا ابوالحسن حافظیان مى‏گفت: پنج سال در خدمت حاج شیخ حسنعلى نخودکى و دو سال در خدمت آقا سید موسى زرآبادى شاگردى کردم.

مسلّم و قطعى است که آمیرزا مهدى اصفهانى و آسید موسى زرآبادى انسانهاى مؤمن و در یک کلمه «عالم ربّانى» بودند. این دو بزرگوار، متّقى و به عقده خیلیها صاحب کرامت بودند که بعید هم نیست. سید موسى زرآبادى قطعاً صاحب کرامت بود و درباره آمیرزا مهدى اصفهانى هم افراد ثقه مطالبى نقل کرده‏اند که به نظر مى‏آید کرامت باشد.

آسید موسى زرآبادى در ابتدا بر طریقه آخوند ملا حسینقلى همدانى و سید احمد کربلایى ریاضتى کشیده بود، ولى بعداً از این طریق برمى گردد.