السبت 09 رَمَضان 1444 - شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲


سید موسی زرآبادی”ره”


سید موسی زرآبادی”ره”

آسيد موسى زرآبادى و عدّه‏اى از شاگردانش با فلسفه كاملاً آشنا بودند، لكن ضدّ فلسفه شدند. اينها چون انسانهاى زاهد، صالح و وارسته‏اى بودند، تا ساليان طولانى جوّ مشهد را مخالف فلسفه نگه داشتند.

مرحوم آقاى ميرزا ابوالحسن حافظيان مى‏گفت: پنج سال در خدمت حاج شيخ حسنعلى نخودكى و دو سال در خدمت آقا سيد موسى زرآبادى شاگردى كردم.

مسلّم و قطعى است كه آميرزا مهدى اصفهانى و آسيد موسى زرآبادى انسانهاى مؤمن و در يك كلمه «عالم ربّانى» بودند. اين دو بزرگوار، متّقى و به عقده خيليها صاحب كرامت بودند كه بعيد هم نيست. سيد موسى زرآبادى قطعاً صاحب كرامت بود و درباره آميرزا مهدى اصفهانى هم افراد ثقه مطالبى نقل كرده‏اند كه به نظر مى‏آيد كرامت باشد.

آسيد موسى زرآبادى در ابتدا بر طريقه آخوند ملا حسينقلى همدانى و سيد احمد كربلايى رياضتى كشيده بود، ولى بعداً از اين طريق برمى گردد.