پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

بیانات


شیخ بهایی و معرکه گیرها


شیخ بهایی و معرکه گیرها

در محبوب القلوب اشکورى نقل شده است:

به شاه عباس گزارش مى‏دهند که شیخ بهایى، شیخ الاسلام عصر، در معرکه معرکه‏گیرها شرکت مى‏کند. این خیلى سنگین بود که شیخ الاسلام عصر چنین کارى انجام کند.

روزى در جلسه‏اى که شیخ بهایى هم حضور داشت، بعضى از سفراى خارجى کارهاى غیر عادى انجام مى‏دهند و شاه عبّاس مرعوب مى‏شود. سفیر مسیحى هم از این کار غیر عادى استفاده تبلیغى مى‏کند و مى ‏گوید که این کارها از دست علماى مذهب ما بر مى ‏آید و دست شما از این چیزها خالى است.

در این هنگام شیخ بهایى در مجلس شاه پایش را دراز مى‏کند و چاقچولش را در مى ‏آورد و مى‏اندازد و اژدها مى ‏شود. سفیر از وحشت فرار مى ‏کند و شیخ بهایى آن را مى ‏کِشد و دوباره چاقچول مى ‏شود.

سپس شیخ بهایى مى‏گوید: چنین امورى نزد علماى اسلام ارزش و قیمتى ندارد. شأن علماى اسلام أجلّ از اینهاست. این کار، کار معرکه‏ گیرهاست. این کار را دیروز معرکه‏گیرها انجام مى‏دادند و من از آنجا یاد گرفتم.