السبت 25 جُمادى الأولى 1445 - شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲


شیخ بهایی و معركه گيرها


شیخ بهایی و معركه گيرها

در محبوب القلوب اشكورى نقل شده است:

به شاه عباس گزارش مى‏دهند كه شيخ بهايى، شيخ الاسلام عصر، در معركه معركه‏گيرها شركت مى‏كند. اين خيلى سنگين بود كه شيخ الاسلام عصر چنين كارى انجام كند.

روزى در جلسه‏اى كه شيخ بهايى هم حضور داشت، بعضى از سفراى خارجى كارهاى غير عادى انجام مى‏دهند و شاه عبّاس مرعوب مى‏شود. سفير مسيحى هم از اين كار غير عادى استفاده تبليغى مى‏كند و مى ‏گويد كه اين كارها از دست علماى مذهب ما بر مى ‏آيد و دست شما از اين چيزها خالى است.

در اين هنگام شيخ بهايى در مجلس شاه پايش را دراز مى‏كند و چاقچولش را در مى ‏آورد و مى‏اندازد و اژدها مى ‏شود. سفير از وحشت فرار مى ‏كند و شيخ بهايى آن را مى ‏كِشد و دوباره چاقچول مى ‏شود.

سپس شيخ بهايى مى‏گويد: چنين امورى نزد علماى اسلام ارزش و قيمتى ندارد. شأن علماى اسلام أجلّ از اينهاست. اين کار، كار معركه‏ گيرهاست. اين كار را ديروز معركه‏گيرها انجام مى‏دادند و من از آنجا ياد گرفتم.