دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

بیانات


علامه مجلسی و دورى از أنانیّت


علامه مجلسی و دورى از أنانیّت

یکى از جهاتى که درباره مرحوم مجلسى مورد توجه قرار نگرفته است، این است که:

سید على خان مدنى از نظر طبقه و سن در ردیف شاگردان مرحوم مجلسى است و با سید نعمت الله جزائرى همسن و هم‏طبقه است و مرحوم مجلسى نیز در موقعیت ریاست قرار دارد. با این اوصاف مرحوم مجلسى در بحار الأنوار از سلافه العصر سید على خان با احترام یاد و از آن مطلب نقل مى‏ کند و در این باره هیچ أنانیّتى ندارد.

اگر سید على خان شاگرد مجلسى بود، ممکن بود نقل کردن از او به خودش بازگردد، ولى سید على خان، نه شاگرد وى است، نه قوم و خویش وى و نه جزء حزب وى، مع ذلک چون آدم ملایى است و کتابش خوب و قابل استفاده، دلیلى نمى‏بیند که از وى نقل نکند. اینها نشان‏دهنده این است که ایشان از این اوهام و افکار و أنانیت دور بود.