الاثنين 20 جُمادى الأولى 1445 - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲


كياست ميرزای شیرازی قدس سره


كياست ميرزای شیرازی قدس سره

نقل كرده‏ اند: وقتى ميرزاى شيرازى در سال 1287به مكّه مشرّف مى ‏شوند، شريف مكّه مايل مى‏ شود كه وقتى براى ميرزا مشخّص شود تا با وى ملاقات كند. واسطه‏ اى را پيش ميرزا مى ‏فرستد كه الآن وقت مناسبى است، هر وقت آقا حاضرند، ملاقات كنند.

ميرزا مى ‏فرمايد: به شريف بگو: «إذا رأیتم العلماء علی أبواب الملوک فقولوا بئس العلماء و بئس الملوک، و إذا رأیتم الملوک علی أبواب العلماء فقولوا نعم العلماء و نعم الملوک».[1]

واسطه نزد شريف مكه برمى‏گردد و سخن ميرزا را بازگو مى‏ كند. شريف مكّه خوشش مى ‏آيد و به ديدن ميرزا مى‏ رود .


[1] . (اگر علما را بر سرای پادشاهان یافتید، بگویید: اینان، بدترین علمایند و بدترین پادشاهان و اگر پادشاهان را بر سرای علما دیدید، بگویید: اینان، بهترین علما و بهترین پادشاهانند(.