شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

اخبار


مراسم عمامه گذاری در دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی در شب نیمه شعبان

مراسم عمامه گذاری در دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی در شب نیمه شعبان