الجمعة 15 ذوالقعدة 1445 - جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳


معرفی کتاب آراء الإمامیه

معرفی کتاب آراء الإمامیه

 

تضارب آراء و مقایسۀ انظار با یکدیگر، همواره هموارکنندۀ راه تشخیصِ بهترِ حقّ و صواب بوده‌است؛ از همین‌رو کتاب‌های بسیاری، مباحث علمی را به شیوۀ مقایسه‌ای و مقارنۀ انظار با یکدیگر، مطرح کرده‌اند که از جملۀ آنها، کتاب‌های «فقه مقارَن» است که پیشینه‌ای کهن در میان مؤلّفان شیعه دارد.
مرحوم آیت‌اللّه سیّداحمد حسینی زنجانی از فقیهانی دغدغه‌مند برای معرّفی آراء امامیّه در جهان اسلام بود و از جای خالی آراء فقهی امامیّه در مجامع علمی عامّه، افسوس می‌خورد؛ از این‌رو، پس از توصیۀ مرحوم آیت‌اللّه سیّدصدرالدین صدر، تعلیقاتی بر کتاب «الفقه علی المذاهب الأربعة» نگاشت و کوشید آراء مشهور امامیّه را در کنار فتاوای مذاهب چهارگانۀ عامّه ذکر کند؛ این تعلیقات که کتاب «آراء الإمامیّة» یا «الفقه علی المذاهب الخمسة» نام گرفت -با توجه به حُسن سلیقه و احاطۀ علمی ایشان در ابواب مختلف فقهی- از ارزنده‌ترینِ کتاب‌های فقه مقارن است که پیش از دیگر تعلیقاتِ بر کتاب «الفقه علی المذاهب الأربعة» نگاشته شده‌است.
این کتاب، به همّتِ محقّقان مرکز فقهی امام محمّد باقر(ع)، تحقیق شده و انتشارات مرکز فقهی امام محمّد باقر(ع) برای نخستین بار، آن را در دو جلد وزیری به زیور طبع آراسته‌است.

❖ مراکز پخش:
• انتشارات مرکز فقهی امام محمد باقر (ع)، 02537743869
❖بلوار معلم مجتمع ناشران همکف.پلاک 11. فروشگاه کتاب ما
02537842443
09205382262