السبت 25 جُمادى الأولى 1445 - شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲


ملكات انبيا

ملكات انبيا

از آقاى ميرزا هاشم آملى شنيدم آسيد ابوالحسن اصفهانی بعضى از ملكات انبيا را داشت.

يكى از ويژگيهاى ايشان اين بود كه هيچ‏كس حق نداشت نامه‏ هايى را كه اشخاص به او مى‏نوشتند، بخواند. ايشان همه اسرار را پاره مى‏كرد تا كسى مطلع نشود. اگر كسى در نامه اظهار حاجت مى‏ كرد يا توهينى به ايشان مى‏ نوشت، ايشان همه را از بين مى‏برد تا به دست كسى نيفتد، حتى پسرها و نزديك‏ترين بستگانش هم حق نداشتند اين نامه‏ها را بخوانند.

از ديگر ويژگي هاى مسلّم آسيد ابوالحسن اين بود كه ايشان در قضاى حوايج مردم خيلى ساعى بود.