یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

دسته‌بندی نشده


نماز برای کودکان عقب مانده ذهنی


نماز برای کودکان عقب مانده ذهنی

س1. آیا بر کودکان عقب‌ مانده ذهنى، نماز واجب است؟

ج: درصورتی که عقل و درک ندارند واجب نیست وگرنه درحد توان، نماز بر آنها واجب است.