الجمعة 12 مُحَرَّم 1446 - جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳


وضع طلبه های قدیم


وضع طلبه های قدیم

آقای میرزا مهدی ولایی از فضلاء قدیمی که در کتابخانه آستان قدس شاغل بود نقل می کرد: زمانی که آقای حاج شیخ ابوالقاسم قمی کبیر به نجف مشرف شد، در ضمن سخنانش گفت: الآن وضع شما طلبه ها خیلی اعیانی است، در زمانی که ما تحصیل می کردیم، طلبه های معمولی هفته ای یک نوبت پختنی داشتند و طلبه های اعیان هفته ای دو نوبت و طلبه های فقیر ماهی یک وعده. در یکی از سال های تحصیل که دو ماه گوشت نخورده بودم، از کنار حجرة طلبه ای رد می شدم که دیدم آبگوشت را از درون دیزی در کاسه می ریزد. بوی آبگوشت چنان در فضا پیچیده بود که پای مرا سست کرد. آن طلبه به من تعارف کرد ولی من قبول نکردم و گفتم: من ناهار خورده ام، چون پیش تر با مقداری تربچه خودم را سیر کرده بودم!