پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱


گزارش تصویری از مجلس سوگواری شهادت امام هادی علیه السلام با حضور مرجع عالی قدر

گزارش تصویری از مجلس سوگواری شهادت امام هادی علیه السلام با حضور مرجع عالی قدر