یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده الکلام…؛ عروسی عروسک ها

عروسی عروسک ها

این قدر در امر ازدواج، بار را سنگین کرده‏اند که نه کسان دختر مى‏ توانند شانه به زیر این بار بدهند و نه کسان پسر. پس این بار از سنگینى، مدّت‏ها در زمین مى‏ ماند. امّا در برابرآن، بار امر نامشروع، دوش به دوش مى‏گردد و حتّى عروسىِ عروسکها نیز به سادگى تمام نمى ‏شود.

شنیده‏ام از بعضى‏ها که در تحت این عنوان، خرج‏ها مى‏ گذارند، سورها مى‏ دهند [و] جشن‏ها برپا مى‏ کنند.

آقاى آقامیرزا عبداللّه‏ مجتهدى تبریزى، از یکى از اعاظم اهل علم نقل کرد که یکى از راجه‏ هاى هند، مشرّف به عتبات عالیات شده بود، در کاظمین، مجلس جشن عروسى برپا نموده، چند شب از علما و بزرگان کاظمین و بغداد دعوت کرد. از جمله مدعوّین، من بودم که رفتم، دیدم مجلس بسیار باشکوهى است. ما گمان کردیم که موضوع این عروسى، پسر یا دختر راجه است. بعد معلوم شد که دختر راجه، دو تا عروسک داشته [و] این جشن، راجع به عروسى آن عروسک‏ها است؛ مبهوت شدیم.

این خرج، نه در دفتر دنیا اثرى دارد و نه در دفتر آخرت. امّا در دفتر دنیا، جز اینکه خفّت عقل صاحبش را اثبات نموده، چیزى ثبتِ دفتر نکرده. و امّا در دفتر آخرت، چون براى خدا نیست، پس نه سند خرج از دفتر دنیا صادر مى ‏نماید و نه از دفتر آخرت.