یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده «الکلام…»؛ فتوّت و جوانمردی

فتوّت و جوانمردى، یک معنایى است، راستى و درستى نیز معناى دیگر. و ممکن است شخصى، دزد و دغل باشد؛ ولى در عین حال، جوانمردى و فتوّت داشته باشد؛ چنان که ممکن است شخصى، راستى و درستى داشته باشد، امّا جوانمردى و فتوّت نداشته باشد؛

مثل آن مرد مقدّسى که به دخترش جهیزیّه داده بود، بعد از چندى، دخترش ناخوش شده بود. او مأیوس از حیات دختر شده، رفته جهیزیّه را پیش چشم دختر جمع کرده، آورده بود. وى خود بر این پیش دستى خود مباهات مى‏نموده، مى‏گفته من که این ها را جمع مى‏نمودم، دختر چشمش را باز کرده، نگاهى به من کرد، گفت: آقا جان! مى‏برى، ببر.

به خدا قسم، هنگام شنیدن این قصّه، به چشمم اشک آمد؛ منتها مجلس بود، خوددارى کردم؛ و هم هنگام نوشتن، در این هنگام خوددارى نکردم، اشک بى‏اختیار ریخت. بعد قلم را از دست گذاشته، اشکم را پاک نمودم. خدایا این دل، دل بوده یا سنگ و آن مال، مال بوده یا ننگ؟

واقعا خیلى اشخاص هستند که چندان قید حلال و حرام را ندارند؛ امّا مردانگى و جوانمردى دارند. در معامله با آن ها، انسان مغبون نمى‏شود؛ امّا در برابر آن ها، اشخاصى هستند که نهایت دقّت را در حلال و حرام دارند، لکن مردانگى و جوانمردى ندارند. در معامله، اصلاً رعایت انصاف نمى‏کنند. از این ها، من در صف جماعت مى‏بینم؛ در جایى که نشست، مثل سنگ حرکت نمى‏کند، ولو به یک انگشت حرکت کردن او جاى یک نفر باز مى‏شود، حرکت نمى‏کند. شیطان این دسته اشخاص را از کجایش مهار کرده، نمى‏دانم. فریفته عمل خود مى‏باشند. عمل خودشان را بزرگ مى‏بینند و یا عمل مردم را حقیر مى‏شمارند. غرض، کجایشان درد مى‏کند، نمى‏دانم.

اجمالاً از اوصاف جوانمردى، نهایت دورند. با اینکه این ها موفّق به بسیارى از مستحبّات مى‏شوند، ولى موفّق به این قسمت از مستحبّ نمى‏شوند که در معامله سهل‏گیر باشند؛ با وجود اینکه حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) دعاى برکت کرده بر کسى که در فروش آسان گیرد، در خرید آسان گیرد، و در پرداخت و دریافتش نیز آسان بگیرد. «بَارَکَ‏ اللَّهُ‏ عَلَى سَهْلِ‏ الْبَیْعِ سَهْلِ الشِّرَاءِ سَهْلِ الْقَضَاءِ سَهْلِ الِاقْتِضَاء» (تهذیب الأحکام،ج‏7، ص18)