الثلاثاء 18 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۳


آثار معظم له در فقه و اصول

آثار معظم له در فقه و اصول

1- تحریر الجواهر (کتاب حج)

2- تحریر فتاوی الجواهر (کتاب حج)

3- شرح بر حج عروة الوثقی (فصل اقسام حج)

4- تعلیقات بر جامع احادیث شیعه مخصوصاً کتاب حج

ایشان بر بسیاری از احادیث این کتاب، حاشیه‌های متنی وسندی ارزشمندی نوشته اند تا در موارد نیاز ساده و قابل فهم باشد.

5- پژوهش‌هایی در احکام حج

6- برگزیده‌هایی از کتب فقهی و حدیثی و … به ویژه آنچه با کتاب حج ارتباط دارد.

7- توضیح المسائل فارسی

8- دروس حج

9- دروس اجاره

10- دروس خمس

تقریرات این دروس به تفکیک هر درس در 6 مجلّد، تنظیم و منتشر شده که البتّه تنظیم کاملی نیست.

11- دروس نکاح

تقریرات این دروس به تفکیک هر درس به گونه ای نسبتاً مطلوب تنظیم شده است که تا کنون 20 مجلّد آن انتشار یافته است.

12- دروس صوم

13- دروس اعتکاف

14- دروس بیع

15- تقریرات پراکنده ای از دروس اساتید.

16- بحث‌هایی در تعادل و تراجیح.

17- بحث‌هایی در قاعده فراغ و تجاوز.

18- کتب مناسک حج (به فارسی و عربی و مناسک مختصری به فارسی با نام مناسک زائر مطابق با فتاوای معظم له)

19- المسائل الشرعیه (که رساله عربی ایشان است.)

به تازگی نیز کتاب «جرعه ای از دریا» که برگرفته از افادات ایشان می‌باشد، به اهتمام موسّسه شیعه شناسی چاپ شده است.