پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

تماس باما


لطفا برای استفتائات شرعی از منو ارسال استفتاء استفاده نمایید. سوالات ارسالی به این ایمیل پاسخ داده نمی شود.

انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip, jpeg, rar, حداکثر اندازه فایل: 2 MB.

آدرس: قم، بلوار بهار، کوچه شماره 6 تلفن: 025-37740323 - 025-37740322 - 025-37740321 کدپستی: 37137-13379 نمابر: 025-37743163 پیامک: 50001040

ایمیل: zanjani.tamas@gmail.com