الجمعة 15 ذوالقعدة 1445 - جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳


آسمان هفتم نتیجه ی اهتمامِ به تبرّی

آسمان هفتم نتیجه ی اهتمامِ به تبرّی

آسید علی گلپایگانی فرزند مرحوم آسید جمال گلپایگانی نقل می کرد: بعد از رحلت مرحوم والد شبی ایشان را در خواب دیدم و می­دانستم که از دنیا رفته اند. انگشت ایشان را گرفتم تا به سوالات من جواب بدهند. به من گفتند: می دانم می خواهی سوالاتی بپرسی که من نمی توانم جواب بدهم. عرض کردم: نه، می خواهم بپرسم: بعد از وفات حال شما چطور است؟ فرمودند: بسیار خوب است. پرسیدم: جای شما کجاست: فرمودند: ما چهار نفریم که در آسمان هفتم هستیم و یکی از آنها محقق ثانی کرکی است. گفتم آیا شیخ مرتضی انصاری را هم می بینید؟ مرحوم والد فرمود: شیخ در آسمان اول است و دسترسی به ایشان بسیار آسان است.

آسید علی گلپایگانی می گفت: برای من سوال شد که چه خصوصیت مشترکی بین محقق کرکی و مرحوم والد آسید جمال بود. بعد از تحقیق برای من روشن شد که وجه مشترک هر دو اهتمام به تبرّی از غاصبین خلافت بود.