الاربعاء 12 ذوالحجة 1445 - چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳


آقا محمد علی کرمانشاهی و علّت سکونت وی در آن شهر


آقا محمد علی کرمانشاهی و علّت سکونت وی در آن شهر

آقا محمد علی کرمانشاهی فرزند وحید بهبهانی در سال 1186 به کرمانشاه رفت، چون در آن سال در عتبات وبای شدیدی شیوع پیدا کرد به گونه‌ای که مردم را دور می‌کرد. لذا او از عتبات خارج شد در مسیر وارد کرمانشاه گردید[1] و مهمان شیخ عبد الجلیل جلیلی – که او هم شاگرد وحید بهبهانی بود – شد و او به احترام استادش از وی خواهش کرد که در کرمانشاه بماند. آقا محمد علی هم قبول کرد در کرمانشاه رحل اقامت افکند. آقا محمد علی در سال 1216 در کرمانشاه از دنیا رفت و قبرش نیز در آنجا است.[2]

مقابله وی با صوفی‌گری

آقا محمد علی در مقابل صوفی‌ها به مقابله برخاست و آنها را قلع و قمع کرد. در نامه‌ای که فتح علی شاه خطاب به آقا محمد علی نوشته نیز به این مطلب اشاره شده است که اگر اقدامات شما نبود، اکثر مردم ایران صوفی می‌شدند![3] در آن زمان نور علی شاه از طرف معصوم علی شاه به تبلیغ صوفی‌گری مشغول بود. نور علی شاه از نظر قیافه آیتی بوده است. عکسش را من دیده‌ام. قیافه بسیار زیبا و همچنین صدای بسیار جذّابی داشت. او شاعر بود و شعر می‌خواند. دیوان شعری نیز دارد[4] و اشعارش در منطق را دیده‌ام. این زیباییها سبب می‌شود افراد معمولی جذب و مرید وی شوند. مطالب عرفانی و ذوقی نیز در این جهت مزید اثر بود.[5]

از آقای حاج آقا رضا صدر شنیدم می‌گفت: نور علی شاه به نجف رفت. کشکولی همراه داشت و با صدای جذابش اشعاری می‌خواند و مردم در کشکولش پول می‌ریختند و وقتی کشکول پر می‌شد، در پشت سرش خالی می‌کرد. و فقرای که پشت سرش بودند. آن را جمع می‌کردند. این کارها مردم را جذب می‌کرد. نقل می‌کنند: وقتی نور علی شاه وارد صحن شد، سید بحر العلوم دستور داد او را بیرون کنند ولی کسی جرأت نکرد. شیخ جعفر کاشف الغطاء وقتی دید کسی امر سیّد را اجرا نکرد، خودش او را بیرون کرد!


[1]. رک: مفاخر اسلام،ج9، ص 408.

[2]. رک: مفاخر اسلام، ج9، ص 514-515.

[3]. رک: مفاخر اسلام، ج۹، ص 455-456.

[4]. الذریعة، ج۹، ص 1231، ش 7886.

[5]. رک: مفاخر اسلام، ج۹، ص 433.