الاثنين 15 مُحَرَّم 1446 - دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳


آیت الله العظمی شبیری: همدیگر را دعا کنیم.

آیت الله العظمی شبیری: همدیگر را دعا کنیم.

آیت الله العظمی شبیری زنجانی با تاکید بر مفید دانستن دعا در حق همدیگر گفتند: دعای فرد در حق دیگری شامل حال خود او هم می شود؛ همه ما باید در حق هم دعا کنیم تا به برکت این دعاها مشمول توفیقات الهی باشیم.

آیت الله العظمی شبیری عصر دیروز در جمع تعدادی از طلاب مقدمات شهر خرم دره زنجان که در دفتر ایشان حاضر شده بودند به بیان اهمیت درسهای دوره مقدمات در شکل گیری پایه اجتهاد پرداختند و فرمودند: همین درسهای صرف و نحو مقدمه اجتهاد است؛ طلبه اگر با انگیزه اجتهاد وارد حوزه می شود باید سعیّ جهد و تلاشش را از ابتدا آغاز کند و اگر درسها از پایه به صورت مطلوب مورد مطالعه قرار نگیرد مثمر ثمر نخواهد بود.

مرجع عالی قدر تشیع با اشاره به زمینه های تمرینی در درس ریاضی و اینکه این تمارین موجب به خاطر سپردن درس می شود گفتند باید زمینه اجرای این نقطه قوت در دروس حوزه هم فراهم شود. طلاب مقدمات هر قاعده عربی یا منطقی را که می آموزند بارها آن قاعده را به شکل های مختلف تکرار کنند تا در ذهنشان بماند. شما که در ابتدای راه هستید هر درسی را که می آموزید هم تمرین کنید و هم سعی کنید آن را حفظ کنید و به خاطر بسپارید.

ایشان با تاکید بر نیاز انسانها به فضل و رحمت الهی گفتند: دعا در این راه بسیار مهم است. البته این طور نباشد که هر فرد فقط برای خودش دعا کند. چرا که دعا برای همدیگر بسیار مفید فایده است. اگر شما در حق هم بحث یا دوستان تان دعا کنید در حق شما هم مستجاب می شود. لذا ما طلبه ها در حق هم و در حق مردم و کشور دعا کنیم تا به برکت این دعاها مشمول دعای خیر خداوند باشیم.