الاثنين 15 مُحَرَّم 1446 - دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳


آیت الله سيد عبدالمجيد گروسی


آیت الله سيد عبدالمجيد گروسی

سيد عبدالمجيد گروسى، شاگرد ميرزای شیرازی بزرگ و عالم خيلى سطح بالايى بود . ايشان مشاور و منشى ميرزا و خطّاط درجه يك بود. وقتى ايشان به ايران آمد، ميرزا گفت: «علم و عمل به ايران منتقل شد» .

در همدان بارگاه امام‏زاده‏اى است به نام «شاهزاده حسين» . من به قصد زيارت امام‏زاده به آنجا رفتم و اتفاقاً ديدم قبر آسيد عبدالمجيد هم در آنجا قرار دارد. عوام بى سوادى هم روى قبر آسيد عبدالمجيد بدون ذكر تاريخ ولادت و وفات ايشان به اين مضمون نوشته است: «خطّ شكسته را كسى مثل او ننوشت»، يعنى آسيد عبدالمجيد كه عالم و مجتهد درجه اول بود را به خوشنويسِ خطِ شكسته معرّفى كرده است .