یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

بیانات


آیت الله سید عبدالمجید گروسی


آیت الله سید عبدالمجید گروسی

سید عبدالمجید گروسى، شاگرد میرزای شیرازی بزرگ و عالم خیلى سطح بالایى بود . ایشان مشاور و منشى میرزا و خطّاط درجه یک بود. وقتى ایشان به ایران آمد، میرزا گفت: «علم و عمل به ایران منتقل شد» .

در همدان بارگاه امام‏زاده‏اى است به نام «شاهزاده حسین» . من به قصد زیارت امام‏زاده به آنجا رفتم و اتفاقاً دیدم قبر آسید عبدالمجید هم در آنجا قرار دارد. عوام بى سوادى هم روى قبر آسید عبدالمجید بدون ذکر تاریخ ولادت و وفات ایشان به این مضمون نوشته است: «خطّ شکسته را کسى مثل او ننوشت»، یعنى آسید عبدالمجید که عالم و مجتهد درجه اول بود را به خوشنویسِ خطِ شکسته معرّفى کرده است .