الاحد 14 شَعْبان 1445 - یکشنبه ۰۶ اسفند ۱۴۰۲


احتیاط حاج میرزا مهدی زنجانی


احتیاط حاج میرزا مهدی زنجانی

حاج میرزا مهدی زنجانی هم خانواده اش بیت محترمی بود و هم خودش آدم بزرگوار و محتاطی بود. از بعضی از منبری ها شنیدم: موقوفه ای برای روضه خوانی بود که تولیتش با وی بود. گاهی اوقات حاج میرزا مهدی برای خرج های مربوط به روضه خوانی از آن موقوفه استفاده نمی کرد و به جای آن پول دیگری می داد و می گفت: چون فلانی به خاطر من آمده است نه روضه.

البته حاج میرزا مهدی امکانات چندانی نداشت ولی خیلی محتاط و متورّع بود.