الثلاثاء 18 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۳


اخلاص و انصاف

شاگردان درجه اول شیخ چهار نفر بوده‌اند: میرزای شیرازی، میرزای رشتی، آقا حسن نجم آبادی و آقا سید حسین کوه‌کمری.

نقل می‌کنند که آقا سید حسین کوه‌کمری هر روز بعد از درس شیخ، حوزه درس داشته است. یک روز زودتر برای درس می‌آید. شیخ انصاری خارج قوانین تدریس می‌کرده است (قبلاً به جای رسائل در اصول، قوانین تدریس می‌شد).

آقا سیدحسین می‌بیند که شیخی نشسته و برای چند نفر تدریس می‌کند؛ اول مطلب قوانین را با دقت بیان و بعد اشکال قوی طرح می‌کند. فردا قدری زودتر می‌رود تا ببیند این شیخ کیست؟

باز می‌بیند که شیخ مطلب میرزای قمی را طرح و اشکال دیگری کرد که اشکالی قوی بود. خلاصه، چند روز همین مسئله ادامه پیدا می‌کند. آقا سیدحسین کوه کمری می‌بیند که این شیخ سطح دانشش خیلی بالاتر است. از ایشان می‌خواهد که شما بیایید حوزه ما را اداره کنید و خودش با شاگردانش پای درس شیخ می‌نشینند و شیخ برای آنها تدریس می‌کند.