الجمعة 15 ذوالقعدة 1445 - جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳


ادب نقد و احترام به استاد

ادب نقد و احترام به استاد

شنيدم مرحوم آشيخ محمد حسين اصفهانى به مرحوم آخوند خراسانى و درس ايشان خيلى معتنى بود. گويا در تمام مدت هيچ وقت شركت در درس آخوند را ترك نكرده بود و به هر قيمتى خودش را به درس آخوند مى‏رساند.

ایشان احترام خاصى براى مرحوم آخوند قائل بود؛ از جمله وقتى مى‏خواست در كلام مرحوم آخوند مناقشه كند، از الفاظى نظير «وَيَرِدُ عليه»، «وفيه» استفاده نمى‏كرد، بلكه با تعابيرى چون «يمكن أن يقال» اشكال خود را طرح مى‏كرد.

خواننده كتاب وقتى مى‏بيند كه سياق اين مطلب با متن تضّاد دارد، از شيوه نگارش پى مى‏برد كه این کلام، اشكال بر مطلب آخوند است و مطلب آخوند را قبول ندارد. ایشان با تعبيرات «هذا باطلٌ» يا «ضعيفٌ» يا «فاسدٌ» و… مطلب آخوند را ردّ نمى‏كند.