الثلاثاء 11 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳


اشتباهات افراد خوش حافظه

افراد خوش حافظه شدیداً در معرض خطا هستند مثل مرحوم سید حسن صدر که علی رغم قوت حافظه، اشتباهات فاحشی در «تأسیس الشیعة» مرتکب شده و علتش آن است که به حافظه اعتماد می کرد؛

کما اینکه تقی زاده در احوال محمد خان قزوینی نوشته که او گفته: من در اروپا کتابی نوشتم و فکر کردم در نهایت تحقیق است ولی وقتی به ایران فرستاده شد، محققین ایران آن را نقد کردند. این اشتباهات به سبب اعتماد قزوینی به حافظه قوی خود بوده است. بعد ایشان گفته که تصمیم گرفتم که دیگر چیزی را از حافظه ننویسم حتی «قل هو الله احد» را.