الثلاثاء 18 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۳


امام خمینی، نادره شجاعت

امام خمینی، نادره شجاعت

آقای خمینی دلِ قوی داشت و در شجاعت جزء نوادر قرون و در این جهت مشابه مرحوم مدرّس بود که در شجاعت نادره ای بود. انسان های شجاع طرز فکرشان با انسان های معمولی متفاوت است. لذا فکر انقلاب در دیگران وجود نداشت.

پرهیز از مدح خود

خیلی ها همواره دلشان می خواهد دیگران آنها را مدح کنند یا خودشان خود را ستایش می کنند و برای شان خیلی دشوار است فضیلتی دیگران را بپذیرند. این شایع است.

یکی از امتیازات آقای خمینی که معمولاً ذکر نمی شود، ولی مهم است این است که اگر کسی را خوب می دانست، خیلی راحت از او تعریف می کرد و در این باب مانع نفسانی نداشت تا نتواند از دیگری تمجید کند، ولی هیچ وقت از خودش تمجید نمی کرد. در این جهت ایشان امتیاز خاصّی داشت.