السبت 03 شَوّال 1445 - شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳


اهتمام به روضة حضرت زهرا علیها السلام

اهتمام به روضة حضرت زهرا علیها السلام

شنیدم زمانی که مرحوم آقای حاج شیخ (آیت الله حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم) در سامرا بود، در جلو دسته عزاداری حرکت می کرد و شعر عربی معروفی را دَم می داد.

در قم هم ایشان در جلو دسته عزا حرکت می کرد و دسته جات علما پشت سر ایشان راه می افتادند. البته گاهی دسته سادات جلو دسته شیوخ بود و آقای حاج شیخ جلو دسته شیوخ حرکت می کرد و گاهی هم جلو همة دسته جات (اعم از سادات و شیوخ) حرکت می کرد.

مرحوم آقای حاج شیخ هیچ مجلس روضه ای در منزلش نداشت، غیر از ایام فاطمیه دوم که این مجلس در مدرسة فیضیه اقامه می شد. همین روش را نیز فرزندشان آقای حاج آقا مرتضی ادامه داد.

1. در کتاب شرح احوال آیة الله اراکی (ص ۳۹۱) از ایشان چنین نقل شده است:

«ماه محرم که پیش می آید، دهه عاشورا مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی رأیش قرار می گیرد که دسته سینه زن از طلّاب بیرون بیاید روز عاشورا در همان «سرّ من رأی». نوحه خوانش که باشد؛ نوحه خوانش را حاج شیخ عبدالکریم قرار می دهند. چون هم جوان بوده است و هم جَهوَری الصوت بوده، صوتِ خیلی بلندی داشته است».

اشعاری که می خواندند یک صفحه بوده که مرحوم آقا سید اسماعیل پدر آقا سید عبدالهادی شیرازی معروف در مصیبت سروده بود و این مصرع «یا علی المرتضی غوث الوری کهف الحجی» را دَم می گرفتند و تکرار می کردند.