الجمعة 12 مُحَرَّم 1446 - جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳


اهمیت حفظ آبروی مؤمن

میرزای شیرازی اطلاع می‌دهند که یکی از وکلای شما در مصارف سهم امام و امثال آن دقت نمی‌کند و لازم است شما او را عزل کنید. میرزا امتناع داشت؛ وقتی آنها خیلی اصرار می‌کنند، میرزا می‌فرماید:« علت این که من امتناع می‌کنم این است که باید نظر گرفت که این آقا از قبل آبروئی داشته، و در اثر وکالتی که من به او دادم آبروی ثانوی بعد پیدا کرده، من اگر اختیاری داشته باشم، درباره آبروی ثانوی اوست، که می­توانم از او بگیرم؛ اما حق اینکه آبروی اولش را هم از بین ببرم ندارم. الآن اگر او را عزل کنم، آبروی اول هم از بین خواهد رفت و از حیثیت ساقط خواهد شد، و من چنین حقی را برای خودم قائل نیستم».

سپس میرزا به او نامه‌ای می‌نویسد که این اخبار درباره تو به من رسیده و من هم ایستادگی کردم و حیثیت تو را حفظ کردم، کاری نکن که ما مجبور بشویم که اقدام دیگری بکنیم، تو باید مواظب باشی.