الاثنين 10 ذوالحجة 1445 - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳


اهمیت روضه خوانی


اهمیت روضه خوانی

مرحوم حاج آقا رضا زنجانی می گفت: اخیراً من دارم با روضه خوان ها آشتی می کنم. روضه خوان ها به همه خانه ها رفته اند و سبب شده اند که دین در همه جای کشور منتشر شود و اگر آنها نباشند، در خیلی از جاها از دین خبری نخواهد بود. روضه خوان ها چه قصد قربت داشته باشند، چه نداشته باشند، این اثر خارجی را دارد و باید از این جهت تأیید شوند.

مرحوم حاج آقا رضا می گفت: بارها وقتی من به بالای شهر تهران می رفتم، بچه هایی که در حال بازی بودند، می گفتند: آقا روضه خوان آمد! آقا روضه خوان آمد! با این که حاج آقا رضا روضه خوان نبود، ولی مردم، معمّم را به عنوان روضه خوان می شناسند. در اهمیت روضه خوانی همین بس که رضاخان وقتی می خواست جلو دین را بگیرد و ایران را به سمت غرب سوق دهد، اوّل روضه خوانی را غدغن کرد و جلو مجالس روضه را گرفت.