الجمعة 15 ذوالقعدة 1445 - جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳


اهمیت نماز مستحبی

از ویژگی های جالب مرحوم آقای حاج سید جواد خامنه ای تقیّدشان به نافله عصر در نماز جماعتشان بود.

چون نوعاً مردم آمادگی ندارند، معمولاً در نمازهای جماعت، نافله عصر خوانده نمی شود.

 مرحوم حاج آقای والد، نافله ظهر را قبل از نماز جماعتش می خواند و می گفت: چون برخی به دخول وقت ظهر یقین ندارند، برای این که همه یقین کنند، نافله ظهر را می خوانم. ولی درباره نافله عصر می گفت: چون اشخاص آمادگی ندارند، نمی خوانم.

ایشان بعد از نماز عصر در راه برگشت به منزل نافله عصر را می خواند.