الاربعاء 07 شَوّال 1445 - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳


ایثار مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین

ایثار مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین

گاهی باید کسر و انکسار را در ملاکات احکام در نظر گرفت و مصلحت اهمّ را بر مهمّ مقدّم کرد. گاهی مؤمنی خودش را در معرض توهین قرار می دهد برای یک مصلحت اهمّ. از آقای آسید عبدالله شرف الدین شنیدم می گفت: موقعی که کشور لبنان با فرانسوی ها جنگ داشت، پدر ما (سید عبدالحسین شرف الدین صاحب کتاب المراجعات) برای نجات شیعیان گرفتار در چنگ فرانسوی ها، خیلی شدید در مقابل آنها خضوع می کرد تا شیعیان را از مرگ و اعدام نجات دهد.