الاثنين 15 مُحَرَّم 1446 - دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳


باغ فيروزه


باغ فيروزه

مرحوم حاج آقاى والد به مدت صد روز همراه آقاى خمينى بين الطلوعين قدم مى‏ زدند و صبحانه و چاى را كنار پل صفائيه كه در آن زمان پل نبود و مزرعه بود، مى‏ خورند. گاهى هم بعضيها به جمع دو نفره آنها ملحق مى‏ شدند.

مرحوم حاج آقا مى‏ فرمود: من در آنجا مقدارى جو ريختم و آب دادم. مدتى بعد جوها رشد كردند و سبزه كوچكى شدند و نام آن را «باغ فيروزه» گذاشتم.

مرحوم حاج آقا مى ‏فرمود: با آقاى خمينى كنار باغ فيروزه مى ‏رفتيم و چاى مى ‏خورديم و بعضى از رفقا هم مى ‏آمدند و در آنجا به ما ملحق مى ‏شدند.

آقاى خمينى مى‏ فرمود: من مبتلا به كمر درد بودم. بر اثر آن پياده روى بين الطلوعين، كمردردم خوب شد. ظاهراً منشأ كمردرد ايشان ناراحتى اعصاب بود و پياده روى بين الطلوعين براى بهبودى ناراحتى اعصاب، خيلى خوب است.