چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

بیانات


باغ فیروزه


باغ فیروزه

مرحوم حاج آقاى والد به مدت صد روز همراه آقاى خمینى بین الطلوعین قدم مى‏ زدند و صبحانه و چاى را کنار پل صفائیه که در آن زمان پل نبود و مزرعه بود، مى‏ خورند. گاهى هم بعضیها به جمع دو نفره آنها ملحق مى‏ شدند.

مرحوم حاج آقا مى‏ فرمود: من در آنجا مقدارى جو ریختم و آب دادم. مدتى بعد جوها رشد کردند و سبزه کوچکى شدند و نام آن را «باغ فیروزه» گذاشتم.

مرحوم حاج آقا مى ‏فرمود: با آقاى خمینى کنار باغ فیروزه مى ‏رفتیم و چاى مى ‏خوردیم و بعضى از رفقا هم مى ‏آمدند و در آنجا به ما ملحق مى ‏شدند.

آقاى خمینى مى‏ فرمود: من مبتلا به کمر درد بودم. بر اثر آن پیاده روى بین الطلوعین، کمردردم خوب شد. ظاهراً منشأ کمردرد ایشان ناراحتى اعصاب بود و پیاده روى بین الطلوعین براى بهبودى ناراحتى اعصاب، خیلى خوب است.