الاثنين 10 ذوالحجة 1445 - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳


با پیام آوران عاشورا (2)

با پیام آوران عاشورا (2)

جلوه ای از فصاحت :

عقیله کبری علیها السلام از محدثات اسلام بوده و از مادر خود روایت کرده است (جامع الرواه ج 10 ص 475، معجم رجال الحدیث ج 23 ص 190). و آنچنان ضابط بود که خطابه طولانی مادر را با یک بار شنیدن حفظ کرد .(من لایحضره الفقیه ج3 ص 567،بحار ج 29 ص 218 ) و نیز حدیث مفصل ام ایمن را به پدر عرضه نمود (کامل الزیارات ص 262) . خطابه های کوفه و شام نشانگر جلوه ای از فصاحت این بانو می باشد که بدون سابقه فکری و با آن همه رنج و مصیبتی که دیده با آرامشی کامل ایراد کرده است . عسقلانی در الاصابه (ج4 ص 321) کلمات زنیب کبری علیها السلام را نزد یزید ،دال بر ( عقل و قوت جنان ) او می داند .

ناگهان سکوت :

«قد اومات الی الناس ان اسکتوا»

خطابه باید در محیطی آرام ایراد شود تا خطیب بتواند به راحتی مقصود خود را به راحتی مردم برساند و در شهر پرغوغا و هلهله و همهمه کوفه ، زینب کبری علیها السلام آنگاه می تواند پیام خون برادر را ابلاغ نماید که مردم خاموش شوند .

«و قد اومات الی الناس ان اسکتوا فارتدت الانفاس و سکنت الاجراس »(بحار ج 45ص 108)با اشاره زینب علیها السلام نَفَس ها حبس شد و زنگ های شتران از صدا افتاد .

واضح است که رد انفاس امری است و سکوت اختیاری امری دیگر . این اشاره مردم را به سکوت غیر عادی یعنی رد نَفَس ،وادار کرد . زیرا در آن جو، انتظار ایراد خطابه از چنین بانوی مصیبت دیده ای را نداشتند، و از سیاق عبارت مقتل چنین برمی آید که سکوت تدریجی نبوده بلکه دفعی و ناگهانی رخ داده است .

فانها سلاله الولایه ولایه لیس لها نهایه

بیانها یفصح عن بیانه کانها تفرع عن لسانه (محقق اصفهانی الانوار القدسیه ص 117)

منبع : ثار الله ، عندلیب همدانی