الجمعة 15 ذوالقعدة 1445 - جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳


ببببببب

بعضی چیزهاست که در روایات نیامده ولی ما اضافه می کنیم و باعث می شود عرف دچار شبهه شود و گیر بیفتد، مثلا می گویند آب دو جور است مضاف و مطلق که این تقسیم باعث خلط شده است.

اوایل طلبگی سیل آمد طلبه ای پرسید آب مطلق است یا مضاف؟ اگر این تقسیمات نبود این سوال را نمی پرسید و بدون مشکل آب را استفاده می کرد و احکام مطلق جاری می کرد.