الخميس 18 مُحَرَّم 1446 - پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳


تست

سسسسسسسسسس
111111111پکتنمارتنعتنیغتیقفغتسشث5قغث3ش5قغش45فغش3

بازگردانی یا restore در که می خواهید نسخه ي قدیم سایت یا دیتابیس آن را دوباره فعال کنید یا این که می خواهید سایتی را از هاست دیگر یا سیستم خودتان بر روی هاست یا سروری دیگر بالا بیاورید. برای این کار نیاز است که از فایل های موجود یک نسخه ي بکاپ از قبل داشته باشید، منظور از بازگردانی استفاده از یک فایل بکاپ برای راه اندازی یک سایت یا حساب کاربری در نقطه ای دیگر است.

نکته(بازگردانی سایت): برای بازگردانی سایت های پویا باید بکاپ کل فایل های سایت و بکاپ دیتابیس را در اختیار داشته باشید و هر دو را restore کنید.

در cPanel دو امکان برای بکاپ و بازگردانی تعبیه شده است: 1) ویژگی Backups و 2) ویژگی Backup Wizard که در پایین نحوه ي کار با هر دو تشریح شده است.

در بخش Files در سی پنل خود بر روی آیکون «Backups» کلیک کنید.