الثلاثاء 11 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳


تعقیباتی برای نمازها

سؤال: تعقیبات حضرت عالی پس از نمازها چیست؟

جواب: تعقیباتی که من به آن مقیدم، به این ترتیب است:

آیه الکرسی تا «و هو العلی العظیم»، تسبیحات حضرت فاطمه زهرا علیها السلام ، سه مرتبه سوره توحید، بعد سه مرتبه صلوات و سه مرتبه: «و من یتّق الله یعجل له مخرجاً و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکّل علی الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لکل شیء قدراً».

سی مرتبه تسبیحات اربعه؛ چون تسبیحات اربعه بعد از هر نماز واجب ـ به خصوص برای مسافر که نمازش قصر است ـ مستحب است.

در سجده، چهارده مرتبه:«یا واسع یا وهّاب» یک نفس خوانده شود و اگر نفَس کفایت نکند، چهارده مرتبه: « یا وهّاب» بگوید. روایت این را نمی دانم، ولی آقای آسیدابوالحسن مرتضوی ـ از علمای تهران که مورد قبول اهل علم و اهل دعا و ذکر بود- این را برای مشکلات مادی و مانند اینها سفارش کرده بود.

آقای حاج آقا رضا صدر می گفت: من مشکلات مادی زیادی داشتم که برطرف نشده بود. این دستور را آقای آسیدابوالحسن مرتضوی به من داد. من از حاج آقا رضا شنیدم که او به این دستور عمل کرده و گشایشی در کارش شده بود. حاج آقا رضا اجازه آن را به من هم داد.