الثلاثاء 11 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳


تمییز عنوان مشترک در ترجمه حجاج بن ارطاة


تمییز عنوان مشترک در ترجمه حجاج بن ارطاة

در رجال شیخ در حرف «حاء» آمده است: «الحجّاج بن ارطاة النخعی الکوفی، مات بالریّ فی زمن ابی جعفر ع .[1] در حالی که وی در زمان امام صادق علیه السلام از دنیا رفته است، لذا باید سهوی در عبارت صورت گرفته باشد. و طبق نظر قهپائی ابی عبد الله ع به جای ابی جعفر ع صحیح است.[2] وقتی رجال شیخ را مقابله کردم، متوجه شدم که «ع» در عبارت زائد است. و منظور از «أبی جعفر» أبی جعفر منصور دوانیقی است و مصدری که شیخ این مطلب را از آن اخذ کرده است، تصریح کرده که این شخص در زمان أبی جعفر منصور وفات کرده است و چون شیخ، حجّاج بن ارطاة را جزء اصحاب امام باقر علیه السلام ذکر کرده است، ناسخ وی را با امام اشتباه کرده و «علیه السلام» را عمداً یا بر حسب عادت اضافه کرده است.


[1]. رجال الطوسی، أصحاب باقر ع، ص 133، رقم 1376.

[2]. مجمع الرجال، ج2، ص 83.