الجمعة 02 شَوّال 1445 - جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳


توسل برای نجات برادر


توسل برای نجات برادر

مرحوم آقای مروارید نقل می کرد: شیخ حسنعلی تهرانی برادری داشت که برای اعیان و اشراف و سلاطین خیاطی می کرد و چون پول های آنها مشتبه بود، قهراً مال شبهه ناک در اموال وی وارد می شد. وی در زمان حیات شیخ حسنعلی از دنیا رفت و در قم دفن شد. شیخ حسنعلی متوسل می شود و از خدا می خواهد او را نجات دهد. وی در رؤیا می بیند که حضرت معصومه علیها السلام وساطت کرد و فرشتگان عذاب که مأمور تعذیب برادر بودند، منصرف شدند.