الاربعاء 17 مُحَرَّم 1446 - چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳


تکلیف شرعی مؤمنین در بحران آب خوزستان

تکلیف شرعی مؤمنین در بحران آب خوزستان

آیت الله العظمی شبیری زنجانی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بحرانی آب آشامیدنی خوزستان، نظر خویش را درباره وظیفه مسؤولین و عموم مردم در حفظ منابع آبی و مصرف مازاد بر نیاز بیان کردند. متن استفتا و پاسخ معظمٌ له به این شرح است:

وضعیت آب آشامیدنی و لوله کشی در خوزستان که مهم ترین منبع آب ایران است به حالت بحرانی رسیده و آب در مناطق مختلف این استان جیره بندی شده است. در این میان عده ای با استفاده از نفوذ خود، بیشتر از دیگران از آب آشامیدنی برخوردار می شوند و برخی هم در مصرف آب به هیچ وجه ملاحظه و صرفه جویی نمی کنند. با توجه به اینکه گفته می شود مصارف خانگی سهم بسیار اندکی از مصرف و اتلاف آب آشامیدنی کشور را شامل می شود و اگر مدیریت صحیحی وجود داشته باشد دچار بحران کم آبی نخواهیم شد، نظر حضرت عالی درباره مصرف مازاد بر نیاز ضروری در این شرایط چیست؟

پاسخ آیت الله العظمی شبیری زنجانی

بر مسؤولین ذی ربط در هر منصب و مقامی فرض است که با مدیریت و برنامه ریزی صحیح و علمی، مانع از نابودی منابع آب شرب مملکت شوند، چرا که هرگونه اخلال در محیط زیست و زندگی عادی مردم، حق الناس شمرده می شود و جایز نیست.

همچنین در شرایط فعلی، همه مردم نیز باید با صرفه جویی در این گونه مصارف، مانع از به مخاطره افتادن زندگی عادی خود و دیگران شوند.

.