السبت 03 شَوّال 1445 - شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳


ثبات قدم

ثبات قدم

یکی از خصوصيات مرحوم آیت الله آسيد محمد كاظم يزدى، ثبات قدم و استوارى وى است.

ايشان در مبانى و مواضع خويش، اعم از علمى و سياسى خيلى محكم بوده است. آنجا كه مطلبى را به نحو قاطع تشخيص مى‏داد، محكم ايستادگى مى ‏كرد و هرگز نمى‏ هراسيد و به اصطلاح ازميدان در نمى ‏رفت . مصداق آيه شريفه «لا يأخذه فى الله لومة لائم» بود و مطلقاً اهل اينكه هر روز يك طرف بچرخد و رای خود را عوض كند، نبود.