چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

بیانات


ثبات قدم

ثبات قدم

یکی از خصوصیات مرحوم آیت الله آسید محمد کاظم یزدى، ثبات قدم و استوارى وى است.

ایشان در مبانى و مواضع خویش، اعم از علمى و سیاسى خیلى محکم بوده است. آنجا که مطلبى را به نحو قاطع تشخیص مى‏داد، محکم ایستادگى مى ‏کرد و هرگز نمى‏ هراسید و به اصطلاح ازمیدان در نمى ‏رفت . مصداق آیه شریفه «لا یأخذه فى الله لومه لائم» بود و مطلقاً اهل اینکه هر روز یک طرف بچرخد و رای خود را عوض کند، نبود.