الثلاثاء 18 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۳


جامع‏ترين حاشيه بر مكاسب


جامع‏ترين حاشيه بر مكاسب

از نظر تحقيق، بهترين و محققانه‏ترين حواشى کتاب” مكاسب” مرحوم شیخ انصاری، حاشيه مرحوم آخوند خراسانی است كه از جهت تحقيق در لبّ مطالب خيلى مفيد است.

از نظر تدقيق مطالب، حاشيه ميرزا محمد تقى شيرازى بر همه مقدم است، چون ريزه ‏كاريهاى مطالب را خيلى خوب بيان كرده است، ولى مجموعاً بهترين و جامع ترين حواشى، حاشيه مرحوم سيد محمد كاظم يزدى است؛ زيرا در عمده مباحث، حاشيه دارد و از نظر تتبع بلااشكال مقدّم است. ایشان از نظر تحقيق، جنبه ‏هاى فقاهتى قوى ای داشت و روايات و اقوال را درست و جالب نقل مى‏ كرد و بر كلمات قوم هم تسلط كافى داشت.