یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


جلسات علمی دفتر مرجع عالی قدر در شب های ماه رمضان

گزارش تصویری جلسات علمی دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظله

(رمضان المبارک1438)